Aktuality

Nová Turisticko-informačná kancelária
Od mája 2016 vďaka OOCRTT funguje nová Turisticko-informačná kancelária (TIK). Sídli v Hoteli Slovakia na Kúpeľnom námestí (Ul. T. G. Masaryka). Jej otvorenie privítali všetky spoločnosti pracujúce v cestovnom ruchu v Trenčianskych Tepliciach, pretože už rok v meste nebola žiadna. Telefónne číslo TIK-u: 00421 32 381 555, e-mail: tik@teplice.sk, fb: Visit Teplice.  
 
Dokončenie poslednej etapy výmeny mobiliáru v kúpeľnom parku
Od roku 2012 sa OOCRTT snažila zabezpečiť výmenu lavičiek a košov v kúpeľnom parku. Keďže išlo o veľké množstvo prác a financií, postupovalo sa pomaly, v piatich etapách. Posledná bola ukončená až v septembri 2016, no sme veľmi radi, že konečne máme jednotný mobiliár v celkom parku.
 
Kúpeľná sezóna 2016
V roku 2016 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo množstvo podujatí, z ktorých na mnohých participovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, resp. bola hlavným organizátorom. Treba spomenúť Medzinárodný filmový festival IFFTT, Jazdecké preteky, Cena Karla Čapka, Festival ľudových remesiel, Deň zdravia, Hudobné leto, Folklórny festival, Veteran rally, Teplické mechy, promenádne koncerty a ďalšie.  
 
Nová prezentačná webová stránka 
V závere roka 2015 bola spustená nová stránka http://visit-teplice.com/  pripravená v súlade so schválenou  Stratégiou rozvoja Mesta Trenčianske Teplice. Jej cieľom je moderným spôsobom informovať o destinácii Trenčianske Teplice.
 

 

 

Kontakt

OOCRTT M. R. Štefánika 4
Trenčianske Teplice
914 51
042915791596 oocrtt(at)teplice.sk