Archív článkov

Tento rok sa v Trenčianskych Tepliciach nekonal klasický jesenný jarmok, na aký sme zvyknutí. Namiesto neho sa dal prvý októbrový piatok prežiť na Kúpeľnom námestí v sprievode veselej hudby, originálneho burčiaku či sladkých trdelníkov. Občerstvenie si vzali pod palec priľahlé reštaurácie a hostí lákali živánskou, langošmi a ďalšími špecialitami.ddddMikuláške oMikulášMmmMmmmmm

Nová Turisticko-informačná kancelária
Od mája 2016 vďaka OOCRTT funguje nová Turisticko-informačná kancelária (TIK). Sídli v Hoteli Slovakia na Kúpeľnom námestí (Ul. T. G. Masaryka). Jej otvorenie privítali všetky spoločnosti pracujúce v cestovnom ruchu v Trenčianskych Tepliciach, pretože už rok v meste nebola žiadna. Telefónne číslo TIK-u: 00421 32 381 555, e-mail: tik@teplice.sk, fb: Visit Teplice.  
 
Dokončenie poslednej etapy výmeny mobiliáru v kúpeľnom parku
Od roku 2012 sa OOCRTT snažila zabezpečiť výmenu lavičiek a košov v kúpeľnom parku. Keďže išlo o veľké množstvo prác a financií, postupovalo sa pomaly, v piatich etapách. Posledná bola ukončená až v septembri 2016, no sme veľmi radi, že konečne máme jednotný mobiliár v celkom parku.
 
Kúpeľná sezóna 2016
V roku 2016 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo množstvo podujatí, z ktorých na mnohých participovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, resp. bola hlavným organizátorom. Treba spomenúť Medzinárodný filmový festival IFFTT, Jazdecké preteky, Cena Karla Čapka, Festival ľudových remesiel, Deň zdravia, Hudobné leto, Folklórny festival, Veteran rally, Teplické mechy, promenádne koncerty a ďalšie.  
 
Nová prezentačná webová stránka 
V závere roka 2015 bola spustená nová stránka http://visit-teplice.com/  pripravená v súlade so schválenou  Stratégiou rozvoja Mesta Trenčianske Teplice. Jej cieľom je moderným spôsobom informovať o destinácii Trenčianske Teplice.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešná sezóna za nami!

Sezóna roku 2013 prebehla v znamení zaujímavých podujatí, ďalšej časti revitalizácie kúpeľných zón a workshopovej komunikácie.   Z toho najzaujímavejšieho, na čom sa OOCR TT podieľala celkom aspoň sčasti počas mesiacov máj až október, vyberáme:

 • Festival ruskej kultúry
 • Otvorenie kúpeľnej sezóny
 • Deň zdravia
 • Výmena mobiliáru v kúpeľnom parku Ii. Etapa
 • Hudobné leto
 • Jazdecké preteky o Cenu primátora mesta
 • Festival ľudových remesiel
 • Festival dychovej hudby
 • Dni Teplíc
 • Burčiakový jarmok
 • Promenádne koncerty

 

 

Kúpeľná sezóna otvorená!

 

Keďže tohtoročné Otvorenie kúpeľnej sezóny sa konalo v čase 1. ročníka Festivalu ruskej kultúry v Trenčianskych Tepliciach, organizátori, OOCRTT, Mesto Trenčianske Teplice a Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. preniesli rusko-slovenskú spoluprácu aj do tohto podujatia. Symboly oboch strán sa vyskytli v programe, ale i v alegorickom sprievode, ktorého dominantu tvorili dva automobily,  veterány ruskej a ešte česko-slovenskej výroby ozdobené v duchu slovenskom a ruskom.

Hosťom sa prihovorili generálna riaditeľka Kúpeľov Trenčianske Teplice, a. s., Andrea Puskailer, primátor mesta Štefan Škultéty a zástupca investora rekonštrukcie Zelenej  žaby, Ján Svoboda. V programe slovenskú kultúru prezentoval folklórny súbor Inovec zo Zlatých Moraviec, ruskú Irina Leonova so svojou skupinou. Oba súbory prekvapili – Inovec svojou dynamikou tekovských tancov, Irina Leonova svojim hlasom. Záver patril vystúpeniu Maroša Banga s manželkou. Marošova charita, zmysel pre humor a vynikajúci hlasový prejav si rýchlo získal celé publikum.

Medzi sprievodnými podujatiami treba spomenúť  výstavu obrazov Alexandra Vladimíroviča Paska vo foajé Hotela Krym, jazdy historickou električkou medzi Trenčianskymi Teplica a Trenčianskou Teplou, ochutnávku pravého ruského čaju zo samovaru a predaj výrobkov študentov Strednej odbornej školy Pruské, ktorí spolu so svojimi pedagógmi vytvorili celú kvetinovú výzdobu podujatia.

 

 

Trenčianske Teplice zaznamenali v uplynulom roku nárast turistov

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) bolo zaregistrovaných v Trenčianskych Tepliciach až  299 367 prenocovaní za rok 2012. Čo predstavuje v porovnaní s rokom 2011 nárast o takmer 9%. Počas uplynulého roka bolo na území mesta oficiálne evidovaných 22 ubytovacích zariadení, ktoré poskytovali až 1 929 lôžok.

Podľa ŠÚ SR sa jednotliví návštevníci v meste zdržali v priemere sedem dní. Jednu štvrtinu všetkých návštevníkov tvorili zahraniční klienti, ostatní pochádzali zo Slovenska. Tento rok mesto očakáva prírastok turistov najmä z Ruskej federácie, prví turisti v organizovaných skupinách začali navštevovať miestne kúpele už v marci tohto roka.

„Verím, že vďaka zaujímavým novým ponukám kúpeľov, určených špeciálne pre seniorov, ženy, rodiny či podnikateľov a celoročnými wellnessovými službami ostatných ubytovacích zariadení budeme pokračovať v trende vyššej návštevnosti nášho mesta,“ vyjadril presvedčenie primátor mesta, Štefan Škultéty.

„Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice vznikla len minulý rok, ale vďaka jej činnosti  sa obnovila tradícia promenádnych koncertov, začala sa výmena mobiláru v kúpeľnom parku a v niektorých kúpeľných zónach prebehla dôležitá revitalizácia zelene. Dôležité bolo aj vytlačenie propagačných materiálov, najmä orientačných máp mesta,“ povedala Silvia Havelková, výkonná riaditeľka OOCRTT.  „Tento rok budeme pokračovať v začatých aktivitách, ale prinesieme aj nové vychádzkové trasy.“

V turistickú budúcnosť Trenčianskych Teplíc evidentne veria aj investori. Najpresvedčivejším argumentom je skutočnosť, že už tento rok začne rozsiahla rekonštrukcia známeho kúpaliska Zelená žaba.

Návštevníkom k ľahšej orientácii a informovanosti pomáha Turisticko-informačná kancelária a štyri infokiosky vybudované  vďaka fondom EÚ. Tento rok by mala vďaka podpore vzniknúť aj mobilná aplikácia pre turistov.

 

Fašiangy  2013

Fašiangy ako symbol veselosti, zábavy a hodovania sme si tento rok v Trenčianskych Tepliciach užili v réžii OOCRTT a Mesta Trenčianske Teplice.  Veselú náladu vytváral tradičný sprievod masiek, FS Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta a DH Rovina z Veľkých Kostolian. K fašiangom patrí zabíjačka a zabíjačkové špeciality, ktoré nechýbali ani na Kúpeľnom námestí. Takéto tradičné podujatie je príjemným spestrením pobytu pre hostí v čase, kedy sa po zime vracia život do kúpeľov.   

 

OOCRTT sa zúčastnila výstavy ITF Slovakiatour

Trenčianske Teplice tento rok začali s prezentáciami na výstavách a veľtrhoch doslova zhurta. Jej členovia sa v januári  aktívne  zúčastnili výstav vo Viedni, v Brne i v Bratislave. V Bratislave na ITF Slovakiatour (v dňoch 24. - 27. 01. 2013) stánok Trenčianskych Teplíc zastrešovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice.

Veľtrh ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Prináša komplexný pohľad na dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich a zahraničných regiónov, zahraničných turistických centrál a subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu. Tradične sa usporadúva súčasne s  veľtrhom gastronómie Danubius Gastro, výstavou Poľovníctvo a oddych a Wellness a fitness.

Niektorí členovia Trenčianske Teplice sa budú najbližšie prezentovať na ITB Berlin už v marci 2013.

 

Mikuláš v Trenčianskych TepliciachRok 2012 bol úspešný

Počas roku 2012 OOCRTT zorganizovala množstvo podujatí. Postarala sa o navrátenie promenádnych koncertov do Trenčianskych teplíc a uviedlo nové podujatie s názvom Burčiakový jarmok. Do parku zakúpilo nový mobiliár. 18. októbra zorganizovalo worshop, v rámci ktorého uskutočnilo tlač prospektov niekoľkých druhov. Okrem toho vydalo mapy s destináciou Trenčianske Teplice. 

 

Mikuláš v Trenčianskych Tepliciach

Mikuláš v Trenčianskych Tepliciach znamená dlhoročnú tradíciu. Od roku 2011 sa koná no novom námestí. Tento rok sa o zábavu postarala práve OOCRTT, z čoho mali najväčšiu radosť deti, ktoré kvôli originálnemu stvárneniu popoludnia prišli s rodičmi i desiatky kilometrov. Mikulášsky program uvítali i ubytovacie zariadenia, ktoré ho ponúkali ako bonus pobytu.

 

Workshop  "Destinácia CR Trenčianske Teplice"

Dňa 18. októbra sa v Kursalone konal workshop s názvom  "Destinácia CR Trenčianske Teplice" pre podnikateľov aktívnych v CR a odbornú verejnosť CR v Trenčianskych Tepliciach. Hlavným bodom workshopu bolo obnovenie Teplickej a Rezidenčnej karty spolu s existujúcim Združením cestovného ruchu  Trenčianske Teplice, TIKom v Trenčianskych Tepliciach a Mestom Trenčianske Teplice.

Súčasťou workshopu bola možnosť zdarma obdržať materiály so zameraním na destináciu Trenčianske Teplice určené už priamo návštevníkom destinácie.

Napriek tomu, že organizátori očakávali vyššiu účasť, workshop možno hodnotiť ako úspešný.

 

Burčiakový jarmok

Tento rok sa v Trenčianskych Tepliciach nekonal klasický jesenný jarmok, na aký sme zvyknutí. Namiesto neho sa vďaka OOCRTT dal prvý októbrový piatok prežiť na Kúpeľnom námestí v sprievode veselej hudby, originálneho burčiaku či sladkých trdelníkov. Občerstvenie si vzali pod palec priľahlé reštaurácie a hostí lákali živánskou, langošmi a ďalšími špecialitami.

Deti sa mohli vyšantiť nielen na poníkoch, ale aj na retiazkovom kolotoči, nafukovadlách či strelnici. Námestie jednoducho žilo. Niekoľkí návštevníci neodolali a na tóny akordeónu Petra Jerguša Parnicu, Dychovej hudby Nemšovanka alebo bluegrassovej skupiny Krok si aj zatancovali. Vo večerných hodinách si tí najvytrvalejší mohli pozrieť ešte krátku vsuvku ohnivej šou.

 

Dušan Grúň v Trenčianskych Tepliciach

Sláviť 70. narodeniny sériou koncertov je niečo, s čím sa každý populárny spevák nemôže pochváliť.  No jeden presne taký vystúpil  v júli aj  Trenčianskych Tepliciach.

Dušan Grúň patrí medzi generáciu spevákov, ktorí svojimi hitmi dostávali verejnosť do varu koncom 60. a 70. rokov minulého storočia. No počet poslucháčov, ktorí sa na jeho koncert prišli pozrieť na Kúpeľné námestie do Trenčianskych Teplíc, svedčí o tom, že  je stále žiadaný. Sme radi, že vypočuť si Dušana Grúňa naživo fanúšikov neodradila ani silná prietrž, ktorá sa strhla tesne pred začatím koncertu.  Odmenou bolo množstvo hitov, ktoré stále (a snáď nikdy) nezapadli prachom ako Kde si bola, keď tu hrmelo, Nalej mi vína Malvína, Starý rodný dom, či Sinatrov New York, New York.  Spevák medzi piesňami nešetril slovami a vytváral veselú náladu.

 

Koncerty ZUŠ Trenčianske Teplice

Vďaka pozitívnemu postoju vedenia Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach sa na pešej zóne konala celá séria koncertov žiakov, študentov a pedagógov v jarnom a letnom období. Jeden z nich dokonca otváral herec Milan Lasica.

 

Námestie a sezóna otvorené nadrozmerným kľúčom

Tohtoročné otvorenie kúpeľnej sezóny bolo iné, než na aké sme zvyknutí. Bolo to tým, že program mal nádych „všehochuti“ reprezentoval všetko, čo môže návštevník, ale aj obyvateľ Trenčianskych Tepliciach zažiť. Dozvedeli sme sa, že počas sezóny si na svoje prídu mladšie i staršie ročníky, deti, priaznivci umenia, vážnej hudby, ale i zábavy. Druhým dôvodom výnimočnosti podujatia bolo oficiálne otvorenie centrálneho námestia, ktorého rekonštrukcia bola ukončená v závere uplynulého roku.

Po koncerte mladého superstáristu Jerguša Oravca a jeho skupiny sa námestie preladilo do vážnej témy. Svoj priestor získal architekt Tibor Zelenický, ktorý spolu s architektkou Patríciou Kvasnicovou projektoval námestie a v minulosti aj pešiu zónu v Trenčianskych Tepliciach.

Andrea Puskailer, generálna riaditeľka spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, vyžrebovala výhercu, ktorý sa zapojil do hlasovania o názov námestia. Námestie vďaka občanom získalo na jeseň 2011 názov Kúpeľné námestie.

„Do Trenčianskych Teplíc som bol poslaný ako žiak na prevýchovu za dvojku zo správania,“ pobavil prítomných hosť minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov turistický ruch predstavuje najdynamickejšie odvetvie hospodárstva, ktoré je postavené na prírodnom bohatstve, kultúrnych špecifikách a kvalitných službách, čo výrazne podporuje miestny a regionálny rozvoj. Okrem iného oznámil, že do Trenčianskych Teplíc možno zavíta ešte v druhej polovici mesiaca na odovzdávanie Ceny Karla Čapka.

Napokon bolo treba námestie otvoriť. Špeciálny kľúč, dlhý viac ako jeden meter priniesli dvaja vysokí mlčanliví páni s vysúvacími krkmi a neurčitým výrazom v tvári. Primátor mesta Štefan Škultéty potom symbolicky odomkol nielen námestie, ale aj ďalšiu kúpeľnú sezónu v Trenčianskych Tepliciach.

Vynikajúcim výkonom operného speváka Ota Kleina bol ukončený hlavný program.

Atmosféru promenády vytvoril Akordeónový orchester Úsmev, ktorý si za svoj výkon dva razy vyslúžil standing ovation. Na záver vystúpili deti a mládež z trenčianskoteplickej základnej umeleckej školy. Ich koncert sa skončil trošku predčasne kvôli malej dažďovej prehánke.

Námestie však lákalo aj sprievodným programom, vďaka ktorému bolo rušno aj v jeho ďalších častiach – nachádzali sa tu výtvarníci, ktorí tvorili priamo na námestí, prekrásne princezné a kúzelníci z RC Ovečka, skákací hrad, vysokí Maskuzani, s ktorými sa dalo odfotografovať , výstava vo foajé Hotela Krym venovaná námestiu, jeho histórii a stavbe.

Veríme, že každý návštevník si z programu vybral to svoje a užil si horúce májové popoludnie na Kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach.
 

Jazdecké preteky

Jazdecké preteky O Cenu primátora mesta, ktoré sa stali počas svojich 23 ročníkov lákadlom pre mnohých hostí z blízka i ďaleka, sa po 24. raz znova konali v príjemnom prostredí lesoparku v Trenčianskych Tepliciach. Tento raz v hlavnej réžii OOCRTT.  Počasie parkúru príliš neprialo – bolo veľmi horúco, ťažký vzduch nelákal do športovania. Kone bolo treba často napájať z cisterny hasičského automobilu. Napriek tomu sa konalo 120 štartov jazdeckých dvojíc v sobotu a nedeľa znova pobavila divácky úspešnou šou Ride & drive a samozrejme, hlavnou súťažou.

Do Ride & drive bolo prihlásených 9 súťažných trojíc. Najväčším prekvapením bola jazdkyňa Lucia Petríková, ktorá do tejto súťaže pricválala na poníkovi Calimero 2. Ten však všetkých prítomných šokoval svojim výkonom, porovnateľným s ktorýmkoľvek iným jazdeckým koňom. Víťazom súťaže sa stala trojica Lukáš Macko (spoločnosť Autoštýl a. s.), Alena Baračková a kôň Pirueta (Briezky M Club). Druhý skončili Veronika Kučerová na koni Moskva (Žrebčín Motešice) a Štefan Škultéty, primátor mesta. Na treťom mieste sa umiestnil poslanec mestského zastupiteľstva Peter Ďurina a Klára Abrahamfyová s koňom Osaka (Žrebčín Motešice). Spomínaný poník Calimero 2 s Luciou Períkovou (Ratnovce Equinox) a Igorom Murínom skončili ako štvrtí.

V hlavnej súťaži zvíťazil Daniel Sýkora na Komete 4 z Nitry. Druhú priečku obsadil Alex Martin Genčík s Durankou z Ivanky pri Dunaji. Ako tretí docválal do cieľa Michal Žák na koni Limit 2 z Trebastova.

 

Víkend plný folklóru

Pätnásty raz sa konal v Trenčianskych Tepliciach víkend plný folklóru. Dom Matice slovenskej Dubnica nad Váhom v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice, Kúpeľmi Trenčianske Teplice, OOCRTT a miestnymi podnikateľmi sa tešili z veľkého záujmu o festival.Podujatie sa po prvý raz v histórii konalo na Kúpeľnom námestí a rýchlo sa potvrdilo, že jeho presťahovanie bolo pozitívnym krokom. V prvý deň sme mohli vidieť a počuť osem súborov z blízkeho i ďalekého okolia, druhý deň ich bolo jedenásť. Hlavne nedeľa bola sprevádzaná mohutnými potleskami, keďže vystupovalo viacero detských súborov. Počas oboch dní vystúpili: FS Uhrovčan z Uhrovca, SS Seniorka z Púchova, FSS Dúbrava z Jasenice, FS Teplanka z Trenčianskej Teplej, FS Kolovrátok z Melčíc-Lieskové, SS Sučianka zo Sučian, FSS Závadské ženy z Lietavskej Závadky, FS Jelenka z Jelenca, FS Lučina z Koša, DFS Dolinka z Omšenia, DFS Bysterec z Mníchovej Lehoty, DFS Kolíska z Dubnice nad Váhom, FS Špačinčanka zo Špačiniec, SS Studnica z Dubnice nad Váhom, DFS Dubinka z Novej Dubnice, FS Senior Klub Vršatec z Dubnice nad Váhom, SS Jesienka z Dubnice nad Váhom, FS Hájiček z Chrenovca-Brusno a FTS Trúfalci z Mníchovej lehoty spolu s ĽH Kvit. Tí, ktorí si chceli so súbormi zatancovať, mohli tak urobiť priamo v uliciach mesta, lebo zo všetkých strán sa ozývala ľudová hudba a spev. No najlepšie sa tancovalo na folklórnej veselici v Kúpeľnej dvorane. Do tanca hrala hudobná skupina Amazon.

 

Netradičné spojenie hudobných žánrov

Veľmi netradičný koncert pod taktovkou OOCRTT sa konal posledný májový piatok v koncertnej sále Kúpeľnej dvorany.

Dychový orchester z Francúzska Union Musicale de Cran-Gevrier pod vedením Jean-Sébastiena Scottona zahral piesne Led Zeppelin, Vivaldiho, Queen a ďalšie známe melódie. S poslednou, takmer 15 minút trvajúcou pieseňou od Pink Floyd, vystúpil spolu s Komorným orchestrom mesta Trenčín pod vedením Róberta Zemene.

 

 

Cena Karla Čapka

Cena Karla Čapka bola tento rok výnimočná, pretože po prvý raz boli ocenení až traja laureáti a po prvý raz bola udelená in memoriam.

Po pietnom akte na priečelí Kúpeľného hotela Krym sa hostia presunuli do zrekonštruovaného Kina Prameň. Tam už hrala príjemná hudba z 30. rokov v podaní Happyband Orchestra. Po úvodných slovách a minúte ticha za jedného z ostatných laureátov, Ladislava Balleka, došlo k predstaveniu kandidátov.

Laudácio na Milana Lasicu a Júliusa Satinského predniesol Ladislav Lajcha. Svoj prejav zakončil slovami, že „Cena Karla Čapka je tá najkrajšia cena“.  Milan Lasica prevzal cenu za seba i Júliusa Satinského z rúk primátora mesta, Štefana Škultétyho. Laudácio na Ondřeja Kepku sme si mohli vypočuť z úst Kristíny Váňovej. Cenu mu odovzdal obchodný riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice, Andrej Puček. Všetky ceny vytvoril tradične výtvarník Ilja Holešovský. Obaja laureáti nešetrili slovami a humorom, takže zaplnené kino bolo presiaknuté pozitívnou energiou.

Na záver odovzdávania zaznela pieseň Suchého a Šlitra Tak abyste to věděla a po nej si hostia mohli ísť prezrieť výstavu prác študentov Strednej umeleckej školy s názvom Odkaz bratov Čaopkovcov a zúčastniť sa besedy na tému Osobnosti Trenčianskych Teplíc v Kúpeľnom hoteli Pax, ktorú pripravil moderátor celého podujatia, Miloš Nemeček. 

 

Koncert v rímskokatolíckom kostole

Májové počasie sa akoby snažilo dohnať zrážkový deficit, ktorý vznikol počas suchej zimy. To, čo vyhovuje pôde, však komplikuje situáciu organizátorom vonkajších podujatí. Spevokol Bradlan z Trnavy mal tiež vystúpiť na Kúpeľnom námestí v strede mesiaca. Chlad a prehánky to však neumožnili. Bradlan pod vedením Mariána Pavlíka napokon vystúpil v rímskokatolíckom kostole a priniesol tak krásny umelecký zážitok pre niekoľko desiatok poslucháčov.

Bradlan oslávi  budúci rok  svoje 85. výročie vzniku. Spevokol pôsobí od založenia nepretržite a do dnešného dňa sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií spevákov, ktorí nacvičovali a vystupovali pod vedením 18 dirigentov. Okrem slovenských pódií hosťovali aj v Litve, Bulharsku, Čechách, Juhoslávii, Litve, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Fínsku a Francúzsku. Počas svojho pôsobenia získal mnoho ocenení.

 

Míľa pre mamu

Druhá májová sobota je už tradične na celom Slovensku vyhradená obľúbenému podujatiu pre celé rodiny. Míľa pre mamu sa v Trenčianskych Tepliciach v tomto roku konala už po piaty krát. Podujatie pripravilo Rodinné centrum Ovečka v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu a Kúpeľmi Trenčianske Teplice.
Mamičky dobrovoľníčky už od rána pripravovali všetko tak, aby celá akcia prebehla v radostnej atmosfére a zanechala u účastníkov príjemné zážitky. Aj vďaka vydarenému počasiu a rôznorodému programu a aktivitám sa určite podarilo naplniť cieľ, ktorý si dali členovia Rodinného centra Ovečka.
Samotný program začal slávnostným otvorením, kde vystúpil primátor mesta PhDr. Štefan Škultéty a tiež Ing. Andrea Puskailler, riaditeľka kúpeľov. Deti zo základnej umeleckej školy, Základnej školy A. Bagara a tiež z materskej školy pripravili program, ktorý bol určený najmä mamičkám, ale samozrejme aj ostatným návštevníkom a účastníkom podujatia. Po ich milých vystúpeniach bola odštartovaná míľová prechádzka centrom mesta. Deti mali možnosť potešiť sa z jazdy na koníkoch, tvorivým dielňam, kde si vyrobili čelenku alebo maľovaným zvieratkám na tvári. Ďalší program pripravili hostia Festivalu ruskej kultúry, zatancovali a zaspievali deti z Moskvy. Program vyvrcholil obľúbenou tombolou a po zotmení ohňostrojom.
Počas celého podujatia sa mohli účastníci registrovať a svojou účasťou prispieť k celoslovenskému rekordu účasti na Míli pre mamu v Trenčianskych Tepliciach. V tomto roku sa v našom meste registrovalo 409 ľudí, na celom Slovensku to bolo 27 543. Rovnako ako každý rok, aj v tomto roku bolo možné prispieť na chod a činnosť materských a rodinných centier na Slovensku prostredníctvom verejnej zbierky „Ďakujem, že si mama“.
Rodinné centrum Ovečka ďakuje všetkým mamám – dobrovoľníčkam, ktoré podujatie pomohli pripraviť, všetkým oteckom a starým rodičom, ktorí sa starali o deti, keď ich maminy nemohli, všetkým organizáciám, ktoré prispeli svojim programom alebo odmenami pre účinkujúcich a účastníkov a tiež všetkým, ktorí prispeli cenami do tomboly.

 

 

Kúpeľná sezóna 2014 otvorená

Tradičné otváranie kúpeľnej sezóny bolo tento rok spojené s chladným počasím. Predpoludňajší dážď neveštil nič dobré, ale napokon predsa len ustal.
Po príhovore primátora mesta, Štefana Škultétyho, zhodnotení uplynulého roku riaditeľkou Kúpeľov Trenčianske Teplice a. s., Andreou Puskailer a milým pozdravom vicestarostu partnerského mesta Vsetín, Petra Kořenka, začal pestrý program.
Pomyselnú prehliadku minulým storočím otvorili deti z detského folklórneho súboru Vsacánek zo Vsetína. Po nich nasledovali 20. a 30. roky v podaní dievčat z Paper Moon Trio. Vystúpenia na Kúpeľnom námestí uzatvorili Happyband orchestra so skladbami Suchého a Šlitra. Počas dňa premávala historická električka a večer sa konal koncert opernej divy Mariny Shaguch v Kúpeľnej dvorane.
Sezóna sa začala a návštevníci i obyvatelia Trenčianskych Teplíc sa majú na čo tešiť.

 

Majstrovstvá Slovenska vo fitness detí

V strede marca sa koncertná sieň Kúpeľnej dvorany premenila na športovisko elegantného športu, ktorý predviedli dievčatá i chlapci vo veku do 15 rokov. Takmer sto účastníkov z celého Slovenska sa stretlo na majstrovstvách Slovenska s názvom Veľká cena fitness detí. Súťaž sa po prvý raz konala v Trenčianskych Tepliciach pod záštitou primátora Trenčianskych Teplíc, Štefana Škultétyho. Bola podporovaná Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Bolo na čo sa pozerať. Deti predviedli to najlepšie, čo sa naučili. Bolo to nápadité, veselé a originálne. No museli byť aj víťazi. V kategórii do 7 rokov dievčatá sa na 1. mieste umiestnila Daniela Korečková z TŠK F.R.E.S.H. Zvolen, v kategórii 8 -9 rokov Margaréta Gondová z B-Star Zvolen. Sára Didi z GTK Žilina zvíťazila v kategórii 10 – 11 rokov, v kategórii 12 – 13 rokov sa z víťazstva tešila Anna Hepnerová z ŠK Fitness Free Prievidza . V kategórii 14 – 15 rokov  vyhrala Tatiana Kožuchová z B-Star Zvolen. Aj keď je fitness obľúbeným športom najmä u dievčat, súťažili aj chlapci. Víťazom v kategórii do 12 rokov sa stal Denis Ambruš z GYM GOLD Klub Nitra. 

 

 

 

Workshop  "Destinácia CR Trenčianske Teplice"

Dňa 18. októbra sa v Kursalone konal workshop s názvom  "Destinácia CR Trenčianske Teplice" pre podnikateľov aktívnych v CR a odbornú verejnosť CR v Trenčianskych Tepliciach. Hlavným bodom workshopu bolo obnovenie Teplickej a Rezidenčnej karty spolu s existujúcim Združením cestovného ruchu  Trenčianske Teplice, TIKom v Trenčianskych Tepliciach a Mestom Trenčianske Teplice.Súčasťou workshopu bola možnosť zdarma obdržať materiály so zameraním na destináciu Trenčianske Teplice určené už priamo návštevníkom destinácie.Napriek tomu, že organizátori očakávali vyššiu účasť, workshop možno hodnotiť ako úspešný.

Mikuláš v Trenčianskych Tepliciach

Mikuláš v Trenčianskych Tepliciach znamená dlhoročnú tradíciu. Od roku 2011 sa koná no novom námestí. Tento rok sa o zábavu postarala práve OOCRTT, z čoho mali najväčšiu radosť deti, ktoré kvôli originálnemu stvárneniu popoludnia prišli s rodičmi i desiatky kilometrov. Mikulášsky program uvítali i ubytovacie zariadenia, ktoré ho ponúkali ako bonus pobytu.

 

Workshop  "Destinácia CR Trenčianske Teplice"

Dňa 18. októbra sa v Kursalone konal workshop s názvom  "Destinácia CR Trenčianske Teplice" pre podnikateľov aktívnych v CR a odbornú verejnosť CR v Trenčianskych Tepliciach. Hlavným bodom workshopu bolo obnovenie Teplickej a Rezidenčnej karty spolu s existujúcim Združením cestovného ruchu  Trenčianske Teplice, TIKom v Trenčianskych Tepliciach a Mestom Trenčianske Teplice.

Súčasťou workshopu bola možnosť zdarma obdržať materiály so zameraním na destináciu Trenčianske Teplice určené už priamo návštevníkom destinácie.

Napriek tomu, že organizátori očakávali vyššiu účasť, workshop možno hodnotiť ako úspešný.

 

Deti sa mohli vyšantiť nielen na poníkoch, ale aj na retiazkovom kolotoči, nafukovadlách či strelnici. Námestie jednoducho žilo. Niekoľkí návštevníci neodolali a na tóny akordeónu Petra Jerguša Parnicu, Dychovej hudby Nemšovanka alebo bluegrassovej skupiny Krok si aj zatancovali. Vo večerných hodinách si tí najvytrvalejší mohli pozrieť ešte krátku vsuvku ohnivej šou. Burčiakový jarmok

Tento rok sa v Trenčianskych Tepliciach nekonal klasický jesenný jarmok, na aký sme zvyknutí. Namiesto neho sa vďaka OOCRTT dal prvý októbrový piatok prežiť na Kúpeľnom námestí v sprievode veselej hudby, originálneho burčiaku či sladkých trdelníkov. Občerstvenie si vzali pod palec priľahlé reštaurácie a hostí lákali živánskou, langošmi a ďalšími špecialitami.

Deti sa mohli vyšantiť nielen na poníkoch, ale aj na retiazkovom kolotoči, nafukovadlách či strelnici. Námestie jednoducho žilo. Niekoľkí návštevníci neodolali a na tóny akordeónu Petra Jerguša Parnicu, Dychovej hudby Nemšovanka alebo bluegrassovej skupiny Krok si aj zatancovali. Vo večerných hodinách si tí najvytrvalejší mohli pozrieť ešte krátku vsuvku ohnivej šou.

 

Dušan Grúň v Trenčianskych Tepliciach

Sláviť 70. narodeniny sériou koncertov je niečo, s čím sa každý populárny spevák nemôže pochváliť.  No jeden presne taký vystúpil  v júli aj  Trenčianskych Tepliciach.

Dušan Grúň patrí medzi generáciu spevákov, ktorí svojimi hitmi dostávali verejnosť do varu koncom 60. a 70. rokov minulého storočia. No počet poslucháčov, ktorí sa na jeho koncert prišli pozrieť na Kúpeľné námestie do Trenčianskych Teplíc, svedčí o tom, že  je stále žiadaný. Sme radi, že vypočuť si Dušana Grúňa naživo fanúšikov neodradila ani silná prietrž, ktorá sa strhla tesne pred začatím koncertu.  Odmenou bolo množstvo hitov, ktoré stále (a snáď nikdy) nezapadli prachom ako Kde si bola, keď tu hrmelo, Nalej mi vína Malvína, Starý rodný dom, či Sinatrov New York, New York.  Spevák medzi piesňami nešetril slovami a vytváral veselú náladu.

 

Koncerty ZUŠ Trenčianske Teplice

Vďaka pozitívnemu postoju vedenia Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach sa na pešej zóne konala celá séria koncertov žiakov, študentov a pedagógov v jarnom a letnom období. Jeden z nich dokonca otváral herec Milan Lasica

 

Námestie a sezóna otvorené nadrozmerným kľúčom

Tohtoročné otvorenie kúpeľnej sezóny bolo iné, než na aké sme zvyknutí. Bolo to tým, že program mal nádych „všehochuti“ reprezentoval všetko, čo môže návštevník, ale aj obyvateľ Trenčianskych Tepliciach zažiť. Dozvedeli sme sa, že počas sezóny si na svoje prídu mladšie i staršie ročníky, deti, priaznivci umenia, vážnej hudby, ale i zábavy. Druhým dôvodom výnimočnosti podujatia bolo oficiálne otvorenie centrálneho námestia, ktorého rekonštrukcia bola ukončená v závere uplynulého roku.
Po koncerte mladého superstáristu Jerguša Oravca a jeho skupiny sa námestie preladilo do vážnej témy. Svoj priestor získal architekt Tibor Zelenický, ktorý spolu s architektkou Patríciou Kvasnicovou projektoval námestie a v minulosti aj pešiu zónu v Trenčianskych Tepliciach.
Andrea Puskailer, generálna riaditeľka spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, vyžrebovala výhercu, ktorý sa zapojil do hlasovania o názov námestia. Námestie vďaka občanom získalo na jeseň 2011 názov Kúpeľné námestie.
„Do Trenčianskych Teplíc som bol poslaný ako žiak na prevýchovu za dvojku zo správania,“ pobavil prítomných hosť minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov turistický ruch predstavuje najdynamickejšie odvetvie hospodárstva, ktoré je postavené na prírodnom bohatstve, kultúrnych špecifikách a kvalitných službách, čo výrazne podporuje miestny a regionálny rozvoj. Okrem iného oznámil, že do Trenčianskych Teplíc možno zavíta ešte v druhej polovici mesiaca na odovzdávanie Ceny Karla Čapka.
Napokon bolo treba námestie otvoriť. Špeciálny kľúč, dlhý viac ako jeden meter priniesli dvaja vysokí mlčanliví páni s vysúvacími krkmi a neurčitým výrazom v tvári. Primátor mesta Štefan Škultéty potom symbolicky odomkol nielen námestie, ale aj ďalšiu kúpeľnú sezónu v Trenčianskych Tepliciach.
Vynikajúcim výkonom operného speváka Ota Kleina bol ukončený hlavný program.
Atmosféru promenády vytvoril Akordeónový orchester Úsmev, ktorý si za svoj výkon dva razy vyslúžil standing ovation. Na záver vystúpili deti a mládež z trenčianskoteplickej základnej umeleckej školy. Ich koncert sa skončil trošku predčasne kvôli malej dažďovej prehánke.
Námestie však lákalo aj sprievodným programom, vďaka ktorému bolo rušno aj v jeho ďalších častiach – nachádzali sa tu výtvarníci, ktorí tvorili priamo na námestí, prekrásne princezné a kúzelníci z RC Ovečka, skákací hrad, vysokí Maskuzani, s ktorými sa dalo odfotografovať , výstava vo foajé Hotela Krym venovaná námestiu, jeho histórii a stavbe.
Veríme, že každý návštevník si z programu vybral to svoje a užil si horúce májové popoludnie na Kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach.


 

Mikuláš v Trenčianskych Tepliciach

Mikuláš v Trenčianskych Tepliciach znamená dlhoročnú tradíciu. Od roku 2011 sa koná no novom námestí. Tento rok sa o zábavu postarala práve OOCRTT, z čoho mali najväčšiu radosť deti, ktoré kvôli originálnemu stvárneniu popoludnia prišli s rodičmi i desiatky kilometrov. Mikulášsky program uvítali i ubytovacie zariadenia, ktoré ho ponúkali ako bonus pobytu.

 

Workshop  "Destinácia CR Trenčianske Teplice"

Dňa 18. októbra sa v Kursalone konal workshop s názvom  "Destinácia CR Trenčianske Teplice" pre podnikateľov aktívnych v CR a odbornú verejnosť CR v Trenčianskych Tepliciach. Hlavným bodom workshopu bolo obnovenie Teplickej a Rezidenčnej karty spolu s existujúcim Združením cestovného ruchu  Trenčianske Teplice, TIKom v Trenčianskych Tepliciach a Mestom Trenčianske Teplice.

Súčasťou workshopu bola možnosť zdarma obdržať materiály so zameraním na destináciu Trenčianske Teplice určené už priamo návštevníkom destinácie.

Napriek tomu, že organizátori očakávali vyššiu účasť, workshop možno hodnotiť ako úspešný.

 

Deti sa mohli vyšantiť nielen na poníkoch, ale aj na retiazkovom kolotoči, nafukovadlách či strelnici. Námestie jednoducho žilo. Niekoľkí návštevníci neodolali a na tóny akordeónu Petra Jerguša Parnicu, Dychovej hudby Nemšovanka alebo bluegrassovej skupiny Krok si aj zatancovali. Vo večerných hodinách si tí najvytrvalejší mohli pozrieť ešte krátku vsuvku ohnivej šou. Burčiakový jarmok

Tento rok sa v Trenčianskych Tepliciach nekonal klasický jesenný jarmok, na aký sme zvyknutí. Namiesto neho sa vďaka OOCRTT dal prvý októbrový piatok prežiť na Kúpeľnom námestí v sprievode veselej hudby, originálneho burčiaku či sladkých trdelníkov. Občerstvenie si vzali pod palec priľahlé reštaurácie a hostí lákali živánskou, langošmi a ďalšími špecialitami.

Deti sa mohli vyšantiť nielen na poníkoch, ale aj na retiazkovom kolotoči, nafukovadlách či strelnici. Námestie jednoducho žilo. Niekoľkí návštevníci neodolali a na tóny akordeónu Petra Jerguša Parnicu, Dychovej hudby Nemšovanka alebo bluegrassovej skupiny Krok si aj zatancovali. Vo večerných hodinách si tí najvytrvalejší mohli pozrieť ešte krátku vsuvku ohnivej šou.

 

Dušan Grúň v Trenčianskych Tepliciach

Sláviť 70. narodeniny sériou koncertov je niečo, s čím sa každý populárny spevák nemôže pochváliť.  No jeden presne taký vystúpil  v júli aj  Trenčianskych Tepliciach.

Dušan Grúň patrí medzi generáciu spevákov, ktorí svojimi hitmi dostávali verejnosť do varu koncom 60. a 70. rokov minulého storočia. No počet poslucháčov, ktorí sa na jeho koncert prišli pozrieť na Kúpeľné námestie do Trenčianskych Teplíc, svedčí o tom, že  je stále žiadaný. Sme radi, že vypočuť si Dušana Grúňa naživo fanúšikov neodradila ani silná prietrž, ktorá sa strhla tesne pred začatím koncertu.  Odmenou bolo množstvo hitov, ktoré stále (a snáď nikdy) nezapadli prachom ako Kde si bola, keď tu hrmelo, Nalej mi vína Malvína, Starý rodný dom, či Sinatrov New York, New York.  Spevák medzi piesňami nešetril slovami a vytváral veselú náladu.

 

Koncerty ZUŠ Trenčianske Teplice

Vďaka pozitívnemu postoju vedenia Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach sa na pešej zóne konala celá séria koncertov žiakov, študentov a pedagógov v jarnom a letnom období. Jeden z nich dokonca otváral herec Milan Lasica

 

Námestie a sezóna otvorené nadrozmerným kľúčom

Tohtoročné otvorenie kúpeľnej sezóny bolo iné, než na aké sme zvyknutí. Bolo to tým, že program mal nádych „všehochuti“ reprezentoval všetko, čo môže návštevník, ale aj obyvateľ Trenčianskych Tepliciach zažiť. Dozvedeli sme sa, že počas sezóny si na svoje prídu mladšie i staršie ročníky, deti, priaznivci umenia, vážnej hudby, ale i zábavy. Druhým dôvodom výnimočnosti podujatia bolo oficiálne otvorenie centrálneho námestia, ktorého rekonštrukcia bola ukončená v závere uplynulého roku.
Po koncerte mladého superstáristu Jerguša Oravca a jeho skupiny sa námestie preladilo do vážnej témy. Svoj priestor získal architekt Tibor Zelenický, ktorý spolu s architektkou Patríciou Kvasnicovou projektoval námestie a v minulosti aj pešiu zónu v Trenčianskych Tepliciach.
Andrea Puskailer, generálna riaditeľka spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, vyžrebovala výhercu, ktorý sa zapojil do hlasovania o názov námestia. Námestie vďaka občanom získalo na jeseň 2011 názov Kúpeľné námestie.
„Do Trenčianskych Teplíc som bol poslaný ako žiak na prevýchovu za dvojku zo správania,“ pobavil prítomných hosť minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov turistický ruch predstavuje najdynamickejšie odvetvie hospodárstva, ktoré je postavené na prírodnom bohatstve, kultúrnych špecifikách a kvalitných službách, čo výrazne podporuje miestny a regionálny rozvoj. Okrem iného oznámil, že do Trenčianskych Teplíc možno zavíta ešte v druhej polovici mesiaca na odovzdávanie Ceny Karla Čapka.
Napokon bolo treba námestie otvoriť. Špeciálny kľúč, dlhý viac ako jeden meter priniesli dvaja vysokí mlčanliví páni s vysúvacími krkmi a neurčitým výrazom v tvári. Primátor mesta Štefan Škultéty potom symbolicky odomkol nielen námestie, ale aj ďalšiu kúpeľnú sezónu v Trenčianskych Tepliciach.
Vynikajúcim výkonom operného speváka Ota Kleina bol ukončený hlavný program.
Atmosféru promenády vytvoril Akordeónový orchester Úsmev, ktorý si za svoj výkon dva razy vyslúžil standing ovation. Na záver vystúpili deti a mládež z trenčianskoteplickej základnej umeleckej školy. Ich koncert sa skončil trošku predčasne kvôli malej dažďovej prehánke.
Námestie však lákalo aj sprievodným programom, vďaka ktorému bolo rušno aj v jeho ďalších častiach – nachádzali sa tu výtvarníci, ktorí tvorili priamo na námestí, prekrásne princezné a kúzelníci z RC Ovečka, skákací hrad, vysokí Maskuzani, s ktorými sa dalo odfotografovať , výstava vo foajé Hotela Krym venovaná námestiu, jeho histórii a stavbe.
Veríme, že každý návštevník si z programu vybral to svoje a užil si horúce májové popoludnie na Kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach.


 

Kontakt

OOCRTT M. R. Štefánika 4
Trenčianske Teplice
914 51
042915791596 oocrtt(at)teplice.sk