Plán na rok 2019

OOCRTT  sa od svojho vzniku zúčastňuje veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave, čo má v pláne aj naďalej. Určite v roku 2019 spustí online kampaň, má v úmysle pripraviť nové tlačené propagačné materiály – konkrétne Teplice a okolie z vtáčej perspektívy a brožúru Trenčianske Teplice a I. sv. vojna.

OOCRTT je rozhodnuté sa v roku 2019 zamerať na ponukové balíčky v súlade so stratégiou, ktorá má celoročne naplánované piliere, na základe ktorých budú ponukové balíčky stáť (Plesová zima, Literárna jar, Hudobné leto a Divadená jeseň). Dôležité je, že návrat k noblese a tradíciám sa bude diať systematicky.

 

Kontakt

OOCRTT M. R. Štefánika 4
Trenčianske Teplice
914 51
0421/32/6556725 oocrtt(at)teplice.sk